Home | Contact | Olympus '69

Lidmaatschap


Contributie

De contributie bedraagt voor leden tot en met 18 jaar € 9,00 en voor leden vanaf 19 jaar € 12,00 (plus éénmalig €5,- inschrijfgeld). Verder wordt u lid van de Nederlandse Badmintonbond. De jaarlijkse afdracht aan deze bond wordt apart in rekening gebracht. De hoogte van het bedrag wordt elk jaar door de Nederlandse Badmintonbond vastgesteld.

Belangstelling? Kom eens langs op woensdagavond in sporthal De Kannebuis aan de Poelekes 12 te Halsteren. Wanneer u sportspullen bij u heeft, kunt u meedoen. Wij zorgen voor een badmintonracket.

U krijgt bij de eerste kennismaking een informatieboekje en inschrijfformulier uitgereikt. Een ieder kan 1 maand gratis meetrainen en meespelen. Dit om de sfeer te proeven binnen onze club. Na deze maand bent u wel contributie verschuldigd. Contributie wordt maandelijks geïncasseerd via automatische betaling. U krijgt apart een acceptgiro voor het inschrijfgeld en de eerste maand van het lidmaatschap.

LinkInformatieboekje LinkInschrijfformulier


Lidmaatschap opzeggen

Er is een maand opzegtermijn. (voorbeeld: als op 15 januari de opzegging binnen is, dan stopt op 1 maart het lidmaatschap en contributie). Als u wilt opzeggen: stuur een mail naar penningmeester en ledenadministratie penningmeesterolympus69@gmail.com